O rajdzie

Rajd Baborowa, to pierwsza runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska, czyli cyklu rajdów okręgowych, organizowanych przez automobilkluby zrzeszone w Polskim Związku Motorowym (ZO Katowice). Rundy zaliczane do RSMŚl to jednodniowe rajdy, o łącznej długości odcinków specjalnych od 25 do 50 km. Mogą brać w nich udział kierowcy posiadający licencję RN (licencja rajdowa I stopnia), oraz piloci posiadający licencję R, RN, lub R-codriver. Kierowcy z licencją R (licencja rajdowa II stopnia) mogą startować tylko w klasie Gość. Do zawodów dopuszczone są samochody posiadające aktualną, lub wygasłą licencję FIA/PZM oraz samochody klasy Open. Wszystkie pojazdy muszą posiadać wyposażenie bezpieczeństwa zgodne z regulaminem mistrzostw.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska 2017 dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, a honorowy patronat nad cyklem objął Marszałek Województwa Śląskiego. Kalendarz mistrzostw tworzy sześć rund, w których zawodnicy ścigają się po asfaltowych odcinkach specjalnych:

  • 13-14 kwietnia – 1. Rajd Baborowa (Baborów, woj. opolskie) – zawody łączone z Super KJS
  • 1-2 czerwca – 6. Rajd Ziemi Bocheńskiej (Bochnia, woj. małopolskie) – zawody łączone z Super KJS
  • 29-30 czerwca – 2. Rajd Śląska (Chorzów, woj. śląskie) – zawody będące także rundą RSMP i HRSMP
  • 14-15 września – 64. Rajd Wisły (Wisła, woj. śląskie) – zawody będące także rundą HRSMP i MPHRR
  • 6-7 października – 4. Rajd Grodzki (Biecz/Jasło, woj. małopolskie i podkarpackie) – zawody także będące rundą RSMPk, łączone z Super KJS
  • 16-17 listopada – 44. Cieszyńska Barbórka (Cieszyn, woj. śląskie) – zawody łączone z Super KJS

Patronat honorowy nad 1. edycją Rajdu Baborowa objął Starosta Głubczycki. Rajd organizowany jest przy współpracy z gminami Baborów, Pawłowiczki Branice.

Powiat Głubczycki

Powiat głubczycki jest jednym z 11 powiatów należących do województwa opolskiego. Położony jest w południowej części województwa, w obrębie płaskowyżu głubczyckiego. Powiat głubczycki zajmuje powierzchnie 673 km2. Swoim zasięgiem obejmuje 4 gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz.

Teren powiatu głubczyckiego to historyczny szlak handlowy, prowadzący z północy kraju na południe Europy, przez Bramę Morawską. Południowa cześć granicy powiatu jest jednocześnie granicą państwa. Brak uciążliwego przemysłu oraz dbałość o czystość środowiska naturalnego sprawiły, że powiat należy do najczystszych pod tym względem w regionie. Bogactwo naturalne powiatu to wysokiej jakości woda pitna oraz kopaliny surowców drogowych. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Lessowe użytki rolne wysokiej klasy występujące na Płaskowyżu Głubczyckim powodują, że powiat zaliczany jest do strefy rolnej województwa opolskiego.

Nieskażone przemysłem tereny są interesujące dla rozwoju rekreacji, sportu, turystyki konnej, rowerowej i pieszej. Urokliwe lasy oraz kolorowe pola uprawne urzekają malowniczymi krajobrazami. Na terenie powiatu głubczyckiego znajduje się przepiękna trzyrzędowa Aleja Lipowa, ustanowiona Pomnikiem Przyrody. Aleja o długości ok. 5,5 km przy drodze Głubczyce – Tarnkowa poza walorami bioterapeutycznymi oraz rekreacyjnymi stanowi również świetną bazę edukacyjną dla młodzieży szkolnej. Podania ludowe głoszą, że w Lesie Miejskim przebywała królowa Marysieńka towarzysząca swojemu małżonkowi Janowi III Sobieskiemu, zmierzającemu na odsiecz pod Wiedeń.

Z kolei w centrum Głubczyc na rynku, gdzie swoją siedzibę ma Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej warto zajrzeć do środka, gdzie znajduje się wiele cennych eksponatów, makieta przedstawiająca Głubczyce w pierwszej połowie XVIII w. oraz wierna kopia Księgi Praw Miejskich Głubczyc. Muzeum posiada 4 działy: edukacyjny, etnograficzny, archeologiczny, historyczny, sztuki – gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Z muzeum można udać się na wieżę z tarasem widokowym, gdzie rozpościera się niesamowita panorama powiatu głubczyckiego. Wieża ma 33 m wysokości, aby wejść na taras widokowy trzeba pokonać 180 schodów! Jednak widok na samej górze jest tego wart!

Poszukiwacze wrażeń, różnych tajemnic, pięknych widoków czy miejsc historycznych z pewnością znajdą na terenie powiatu głubczyckiego wiele interesujących zabytków dziedzictwa kulturowego i szlaków wartych zobaczenia.
Zachęcamy do skorzystania ze strony www.wycieczki.powiatglubczycki.pl gdzie można zapoznać się ze wszystkimi atrakcjami zlokalizowanymi na terenie powiatu głubczyckiego oraz zaplanować wycieczkę po najbardziej urokliwych miejscach płaskowyżu głubczyckiego. Serdecznie zapraszamy do odkrywania Powiatu Głubczyckiego!

Gmina Baborów

Leży w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. Przez teren gminy położonej na Płaskowyżu Głubczyckim przepływa rzeka Psina. Miasto Baborów uzyskało prawa miejskie w 1296r. Gminę tworzy miasto Baborów wraz z jego częścią zwaną Jaroniów oraz 11 sołectw: Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków z kolonią Czerwonków Osiedle, Dziećmarów, Dzielów, Księże Pole, Raków, Sułków, Sucha Psina, Szczyty, Tłustomosty wraz z przysiółkiem Rogów i kolonią Langowo. W roku 2017 gminę zamieszkiwało 6114 mieszkańców, w tym 2973 na terenie miasteczka Baborów.

Powierzchnia Gminy Baborów wynosi 118 km2 , a ponad 80 proc. tej powierzchni stanowią grunty orne wysokiej klasy. Znamiennym elementem krajobrazowym jest nieduży udział lasów, osiągający ok. 4%. Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów produkcji i charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej Na terenie gminy prowadzi działalność rolniczą jeden z najlepiej funkcjonujących zakładów rolnych w Polsce: Kombinat Rolny Kietrz. Ostatnią inwestycją Kombinatu Rolnego jest, wybudowana w Langowie, najnowocześniejsza ferma krów w Polsce. Dużą rolę w działalności rolniczej odgrywa również ogrodnictwo.

W Baborowie działają instytucje takie jak: Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Bank Spółdzielczy, Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska. W Gminie działają Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia realizujące program Odnowy Wsi oraz kluby sportowe.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i informacje umieszczane są na łamach prasy lokalnej „Echo Baborowa” oraz na stronie internetowej: www.baborow.pl.

Na obszarze gminy Baborów występują liczne ciekawostki turystyczno-krajobrazowe. Należą do nich: malownicze ukształtowanie pagórkowatego terenu z gęstą siecią suchych dolin wraz z zabytkową architekturą regionalną: kościołami, kapliczkami i krzyżami przydrożnymi. Do najciekawszych zabytków Baborowa należą:  drewniany kościółek św. Józefa z 1702r. w Baborowie, który jest jednym z najpiękniejszych na Górnym Śląskim, kaplica pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Jaroniowie z 1889 r.,  Kolumna Najświętszej Marii Panny wzniesiona w 1897 r., stojąca w centrum baborowskiego rynku, który zachował dość rzadki, wśród miast śląska opolskiego, układ urbanistyczno-przestrzenny o kształcie trójkąta; w rynku stoi też zabytkowy budynek Ratusza Miejskiego oraz murowany kościół parafialny pw. NMP.

W Gminie Baborów wiedzie się spokojne, bezpieczne życie z dala od zanieczyszczeń przemysłowych, w zgodzie z przyrodą.